Materjalide erikaalud

Ennetamaks ERT haagiste ülekoormamist, tasub teada matrajlide erikaale. Siin tabelis on välja toodud levinumate materjalide erikaalud.

 

Materjal  Kg/m3   Materjal  Kg/m3
Asfalt 256   Fosfaatväetis 961
Tuhk (märg) 730-890   Nisujahu 593
Tuhk (kuiv) 570-650   Prügi, majapidamisjäätmed 481
Puukoor, puidujäätmed 240   Klaas, klaasimurd 1290-1940
Riitsinuseseeme 577   Graniit, purustatud 1650
Peedid 721   Mais, teradena 760
Harilik punane tellis 1922   Oder, teradena 600
Tulekindel tellis 2403   Hirss, teradena 760-800
Dinastellis 2050   Nisu, teradena 780-800
Tatar 657   Lahtine kruus, kuiv 1522
Koldest pärinevad söed 913   Liivaga segatud kruus 1922
Söed, kivisüsi, tuhk 641   Sõnnik 400
Kaevandatud savi, kuiv 1089   Kaer 432
Kaevandatud savi, märg 1826   Kartulid 769
Tükiline savi, märg 1602   Liiv, märg 1922
Ristikuseeme 769   Liiv, kuiv 1602
Betoon, asfalt 2243   Saepuru 210
Betoon, kruus 2403   Roiskveesete 721
Maisitõlvikud 721   Värske rohusilo 590
Savimuld, kuiv 1249   Maisisilo 690
Muld, niiske 1442   Kivi 2515
Muld, märg 1602   Turvas 400
Pinnas, pehme lahtine muda 1730